Easy Subsidiary

Gestionem integralment la seva filial perquè es centri en el seu Core Business.

Nosaltres ho fem possible

facilidad y eficiencia

Facilitat i eficiència per tenir una filial estrangera

Per operar en un país sense obstacles i enfocar-te en el teu core business en establir la teva filial estrangera, descobreix com facilitem el procés de manera eficient i sense traves.

Serveis

Oferim serveis integrals. Segons el desig del client, aquest pot adquirir només una part d'ells. A més, adaptem els nostres horaris i serveis a les necessitats regionals dels nostres clients. Gràcies al nostre know-how i experiència en l'àmbit financer, així com el nostre contacte estret amb especialistes en l'àmbit legal, podem oferir diversos serveis en les següents àrees:

Creació de la filial

Ens encarreguem de gestionar tots els processos de creació de la filial, com per exemple:

 • Creació d’estatuts d’acord amb la normativa vigent.
 • Obertura de comptes bancaris.
 • Presentació de documents davant notari.
 • Registre del Número d’Identificació Fiscal provisional i definitiu.
 • Registre de l’empresa en el Registre Mercantil.
easy-subsidiary-02

Govern Corporatiu

 • Quan parlem de Govern Corporatiu no només estem capacitats per emetre actes, gestionar la relació entre els nostres socis i accionistes i realitzar operacions corporatives; sinó que també podem assumir la responsabilitat d’operar en el rol d’administrador o gestor de la filial.
 • En termes financers, podem assumir la responsabilitat de tenir una firma bancària per a la filial.
 • A nivell fiscal, podem representar legalment la filial davant les autoritats fiscals. fiscales

Aspectes Financers

Podem dur a terme diversos aspectes financers, entre els més freqüents podem mencionar:

 • Pressupostos.
 • Preparació de comptes.
 • Emissió de factures.
 • Pagament a proveïdors..
 • Declaracions impositives com IVA, Impost de societats i retencions d’interessos.
 • Finançament: Realitzem la cerca de finançament necessària per a la filial, ajudant a trobar el soci financer local adequat.
 • Informes comptables per a la integració en els comptes de l’empresa matriu.empresa matriz.

Aspectes Legals

En termes legals, podem dur a terme gestions de compliment com:

 • Garantir el compliment de normatives com:
  • El Reglament General de Protecció de Dades a Espanya,
  • La Llei de Prevenció de Riscos Laborals,
  • La normativa de teletreball, etc.
 • Gestionar tràmits notarials i preparar la documentació legal i els contractes. Això inclou la redacció i l’arxiu de les actes de l’empresa, així com l’assistència en el compliment dels requisits fiscals i de calendari.
 • Mantenir un contacte estret amb advocats, notaris i organismes com el Registre Mercantil.

Recursos Humans

Garantim el compliment de tots els aspectes relacionats amb la gestió de recursos humans, entre ells:

 • Procediments de seguretat social.
 • Pagament de nòmines.
 • Resposta a necessitats relacionades amb assegurances de salut i pensions.
 • Gestió de procediments relatius al control horari de la jornada laboral, vacances, absències i llicències dels treballadors.
 • Coordinació anual i semestral de trucades amb els treballadors segons les instruccions dels representants de Recursos Humans de l’empresa client.
 • Coordinació de processos migratoris.
 • Assistència en processos de reclutament.

Serveis Administratius

Proporcionem a la filial diverses gestions administratives i tot el que necessita per ser operativa, com ara:

 

 • Gestionem els domicilis fiscals i legals indispensables per al funcionament de la filial.
 • Donem tot el suport administratiu perquè els nostres clients puguin centrar-se en el seu Core-Business.
 • Gestionem la contractació de serveis de telefonia i internet, el renting de vehicles, els tickets d’alimentació, la coordinació de serveis de missatgeria i logística.
 • I el més important, quan és necessari presentar documentació a alguns organismes públics i institucionals, participem activament en la seva redacció.

Els nostres Clients

Des de 2003, Biznelp gestiona filials d'empreses de diferents sectors. Les empreses que obren o tenen una filial són empreses mitjanes, grans i “scale-ups”. Gràcies a la nostra trajectòria i experiència en la creació i gestió de filials, comptem amb grans clients de tot el món que confien en nosaltres per gestionar les seves filials.

cliente-cibercloud
cliente-dover
cliente-medysif
cliente-equitis
cliente-flexworld
cliente-catapult

Solucions locals per a necessitats d'àmbit global

Contacta'ns